...

Polityka Prywatności SM

Polityka prywatności SM opisuje zasady przetwarzania przeze mnie danych osobowych w związku z funkcjonowaniem moich profilów oraz połączonych z nimi grup tematycznych w mediach społecznościowych.

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadam.

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

§ 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

# 10: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

# 11: Czy korzystam z cookies?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, pisząc na adres kontakt@kingatymoszuk.pl

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Justyna Lubawy – Żak, Kurt Schumacher Ring 205, 18146 Rostock.

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w mojej organizacji, podjęta została decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem kontakt@onlineassist.pl

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),
 • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym,
 • treść komentarzy dodawanych pod postami,
 • treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem komunikatorów,
 • treści publikowane przez Ciebie w grupie.

To, do jakich informacji na Twój temat mam dostęp zależy w głównej mierze od Twojej własnej aktywności w serwisach społecznościowych oraz ustawień prywatności w tychże serwisach. Mogę uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś publicznymi w swoim profilu.

§ 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • obserwujesz moje profile,
 • dodajesz komentarze, wchodzisz w interakcje z moimi treściami,
 • kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem komunikatora,
 • dołączasz i udzielasz się w moich grupach.

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisach społecznościowych, odgrywają administratorzy tych serwisów. Ja zaś jako administrator profili w tych serwisach, mogę podejmować ograniczone działania zgodnie z funkcjami dla mnie dostępnymi.

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 • obsługa profilu społecznościowego – art 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa wiadomości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa profilu społecznościowego – szczegóły

Obserwując moje profile społecznościowe w sposób automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której mam dostęp. Dodając komentarz do moich treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przeze mnie treściami, również pozostawiasz w ramach moich profili ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze profili społecznościowych.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na moich profilach społecznościowych. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w danym serwisie społecznościowym. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji moich profili – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów.

Obsługa wiadomości – szczegóły

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem komunikatorów dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes.

Wiadomości wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi danego serwisu społecznościowego i są dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych wiadomości z poziomu swojego konta w danym serwisie społecznościowym.

Statystyka, analiza i marketing – szczegóły

Korzystam z systemów reklamowych dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, które umożliwiają mi kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach. Korzystam również z systemów statystycznych, które pozwalają analizować zachowania użytkowników, interakcję z postami, analizować trendy, prowadzić obserwację zaangażowania odbiorców itp. Działania w tym zakresie wykonuję w oparciu o dane, które nie pozwalają mi na ustalenie Twojej tożsamości, ale z daleko posuniętej ostrożności informuję o tym również w ramach celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uznać, że działania statystyczne, analityczne i reklamowe stanowią w tym przypadku czynność przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes.

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Zasadniczo, nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisach społecznościowych na zasadach wynikających z regulaminów i polityk prywatności tych serwisów. Nie jestem w stanie usunąć Twoich danych z serwisów społecznościowych – możesz zrobić to tylko Ty, korzystając z funkcji dostępnych dla Ciebie jako użytkownika danego serwisu społecznościowego.

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Nie udostępniam Twoich danych osobowych, do których mam dostęp w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych, jakimkolwiek innym podmiotom.

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jednocześnie nie mam wpływu na to, w jaki sposób serwisy społecznościowe postępują z Twoimi danymi osobowymi. Dane przechowywane są w ramach infrastruktury zapewnianej przez administratorów serwisów społecznościowych zgodnie z ich regulaminami i politykami prywatności.

# 10: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, nie dysponuję szerokim zakresem danych osobowych oraz mam ograniczone możliwości ich przetwarzania. Jeżeli chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez RODO, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z administratorem serwisu społecznościowy, który będzie w stanie Ci pomóc.

Jeżeli chciałbyś skontaktować się bezpośrednio ze mną, wówczas proszę o wiadomość na adres kontakt@kingatymoszuk.pl. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 11: Czy korzystam z cookies?

Moje profile funkcjonują w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od nich. Zachęcam do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Podkreślam, że nie mam żadnego wpływu na operacje wykonywane na podstawie plików cookies przez administratorów serwisów społecznościowych.

Shopping Cart
Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.