Regulamin publikowania opinii

Regulamin dotyczy pozyskiwania oraz dodawania na stronie internetowej opinii klientów na temat naszej działalności, naszych produktów i usług.

Administrator:

Online Assist Justyna Lubawy – Zak
Kurt Schumacher Ring 205
18146 Rostock, Niemcy
Osoba upoważniona: Justyna Lubawy – Żak
E-Mail: kontakt@onlineassistpl
Telefon: +49 151 661 71 606

 1. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie www.onlineassist.pl.
 2. Wszystkie publikowane na naszych stronach internetowych opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z naszych produktów i usług lub je nabyli i wyrazili zgodę na publikację opinii.
 3. Nie przewidujemy możliwości automatycznego publikowania opinii na naszych stronach internetowych. Z prośbą
  o przekazanie opinii zwracamy się do każdego naszego klienta indywidualnie i jeśli ją otrzymamy, samodzielnie publikujemy ją na naszej stronie.
 4. Nie otrzymujemy gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacimy za wystawienie opinii.
 5. Nie wszystkie opinie, które otrzymujemy, podlegają publikacji. We własnym zakresie decydujemy, czy daną opinię chcemy wykorzystać.
 6. Prośbę o wystawienie opinii wysyłamy na adres e-mail klienta, który pozyskaliśmy przy zawieraniu z klientem umowy, co traktujemy jako mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z naszych produktów i usług lub je nabył.
 7. Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Ciebie, a my opublikowaliśmy taką opinię na naszych stronach, zgłoś nam ten fakt, wysyłając wiadomość na adres mailowy: kontakt@onlineassist.pl. Rozpatrzymy takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w Twoim imieniu, usuniemy opinię z naszej strony internetowej.
 8. Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na naszych stronach jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres kontakt@onlineassist.pl. Każdą skargę rozpatrujemy w ciągu 14 dni.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.
 10. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak:
  • zmiany przepisów prawa,
  • zmiany technologiczne,
  • zmiany biznesowe.
 11. O zmianie regulaminu informujemy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie.
 12. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.

Zobacz poprzednie wersje dokumentu:

Shopping Cart
Scroll to Top